Spalvotieji metalai

Superkame atliekas, kurių sudėtyje yra brangiųjų ir spalvotojų metalų.

Išsamesnės informacijos teiraukitės:
Tel. +370 686 45 150.
El. paštas lithuania@blancomet.com